websiden

Årets nye styre er nå lagt til under “styre” , og det vil de neste dagene forhåpentligvis kommme små oppdatteringer her og der på undersidene.  Så følg med…

PS: bruk gjerne kommentarfeltet for tips og forslag til forbedringer/ting som kan gjøre anderledese!

Leave a Comment

Scroll to Top