Trial info

Avd. TRIAL

Vi tar vinterferie fra de faste treningene om onsdagen.

Siste trening før ferie er onsdag 25.11.09.

Alle som har kjørt på rekrutteringslisens i 2009 eller barnelisens og blir 9 år i 2010 må ha gjennomført Lisens kurs før en kan kjøre i 2010.

Det vil bli avholdt Lisens kurs i samarbeid med Boken Trial klubb tidlig i 2010.

Det vil bli et medlemsmøte for Trial medlemmene hjemme hos Jan Ottar Alne, Dølaveien 32, Haugesund 18.1.10 kl.18.00

Vi starter opp igjen onsdag 3.3.10 kl.17.30 med de faste treningene

Der vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen.

Trening er hver onsdag fra kl.17.30 til kl.19.00

Eirik Monsen vil være på Årabråt noen lørdager i vinter, men det er ikke satt opp noen plan på dette, han kan nås på telefon nr.91131023, slik at en kan avtale direkte med han når det er trening.

Har dere noen spørsmål angående trial, kan dere kontakte:

Eirik på tlf. 91131023

Svein Magne på tlf. 90616684 (kveldstid)

NMK Haugaland har dugnad hver lørdag kl.10.00 – 16.00 og søndag kl.13.00 – 16.00, fremover inn til klubb hus er tettet utvendig, ta med sag, hammer og metermål, barn kan kjøre når foreldre er på dugnad så sant det er en aktivitetsleder tilstede.

Scroll to Top