Referat medlemsmøte 9. august

Medlemsmøte 9. august medbrakte info til medlemmene og gode innspill tilbake. Kort oppsummert:
– Det ble innformert om pris på asfaltering av banedekket vårt. Vi har banedekke fra 1989 som begynner bli bra slitt. Pris på ny asfalt er 850.000,- kr + mva. 15. august er det møte med kommunenen for å utrede muligheter og finansiering. NMK Haugaland kan selv oppnå 300.000,- kr i egenkapital til neste høst med god dugnadsinnsats. Resten må finansieres med sposnormidler, tippemidler og evt lånefinansiering.
-Løp 20. august krever flaggvakter. Håkon Johan Vikse er flaggvaktansvarlig og jobber for å få navn på blokka. De som står flaggvakt får være med på årsfesten vår og kan få tilbud om prøvekjøring av Go Kart for person opp til 13 år. Pr i dag mangler vi 14 stk. Her ble det bestemt at alle medlemmer gjør mer for å skaffe folk 🙂
Per Arne Pedersen er dugnadansvarlig for vedlikehold av bane før løp. Det settes opp dugnad tirsdag før løp. Blir vi ikke ferdige da så utvides dugnad til onsdagen da det egentlig er trening. Sandfeller trenger oppfriskning med raking og mer 2-5 gru, og curbs må skrabes for ugress. Dekk må plasseres i tre rader forann flaggvaktposter. Håkon fikser liming av sprukket asfalt. Øyvind Øivind Ask fikser soping av bane onsdag dagtid, torsdag kveld eller fredag dagtid før løp.
Jone Kristjansson, Svein Lie og Bernt Johan Thorsen kan samarbeide om klipping av gress. Jone hadde en økt i helgen og klippet hele området 🙂
-Treningstider søkes utvidet til en eller to torsdager i måneden. Disse treningene dedikeres til nybegynnere med instruktør til stede og kombineres med lisenskurs for å få de nye bedre i gang.
-Treningsansvarlige skal videre praktisere å ringe neste mann på listen for å minne om vakt. Kiosken besørger papirinnsjekk som før slik at denne jobben blir gjort skikkelig og treningsansvarlig kan konstentrere seg om kjøringen. Todeling går bra med at to foresatte samarbeider slik at ungene får kjørt. Ellers skal ikke treningsansvarlig ha ansvar for noe annet enn å avvikle treningen.
-Dugnadsmaler ble diskutert fra tvungen variant og til dagens frivillighetsordning der gøyfaktor skal være motivasjon. Øket baneleie med reduksjon for dugnadstimer er prøvd før. Det som fungerer nå er frivillighetsprinsippet der de som liker å bidra mest gjør mest. Viktig at alle støtter opp og avlaster “ildsjelene” med denne modellen.
-Nye rekrutter bidro med sitt syn på å være nye i miljøet vårt. Det er nyttig! Nettsiden kan med fordel forenkles og forbedres med tanke på begreper som er benyttet. En bedre info på “hva trenger man å vite for å drive med Go kart” skal lages.

Takk for oppmøtet og alle bidrag!

Scroll to Top