oppdatering fra styret

SG1L8371Det er vedtatt å søke hjelp hos idrettsrådet i Haugesund da det har oppstått en tvist vedrørende flytting av en brakke som står i depo. Denne må flyttes for at banen skal godkjennes. Den aktuelle brakken ser du til venstre i denne saken.

SG1L8372 Det er også søkt om å få satt “klubbhuset” (se bilde til høyre) utforbi selve pitlane og ut i depo bak kiosk. Denne søknaden gikk ikke igjennom i første omgang, men skal sendes på ny da den ble returnert pga feil i søknaden.

Scroll to Top