Fjord motorpark

Informasjon angående Fjord Motorpark

Kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær har hver enkelt garantert for 2,5 millioner kroner til prosjektet som vi i enkelhet kjenner som Fjord Motorpark. Dette er en milepæl som fordrer at de 22 klubbene som er knyttet til prosjektet via motorsportrådet rekruterer sine kompetente medlemmer til å trekke i lasset om frister skal oppfylles.

Dette kan virke stort og uoversiktlig, men i grunn er det ikke det. Styret i FMP har god oversikt over hva som må gjøres, men trenger dugnadsjeler til å utføre konkrete oppgaver fordi tiden til de som sitter der ikke strekker til på alt som skal gjøres.

Bane kommer til 2014 om planene følges!

Scroll to Top